Tisztújító közgyûlés


MEGHÍVÓ

A Lundi Magyar Kultúrfórum évi tisztújító közgyűlésére

Helyszín: Studieförbundet Vuxenskola, Glimmervägen 6, 224 78 Lund                     

Időpont: 2018. február 28., szerda (!) 18:00 órai kezdettel

A közgyűlés javasolt napirendi pontjai:

 1. A gyűlés megnyitása.
 2. Gyűlésvezető elnök, titkár és két jegyzőkönyvhitelesítő (egyben szavazatszámláló) megválasztása.
 3. A jelenlévő tagok névsorbavétele és a választói névjegyzék jóváhagyása.
 4. A gyűlés szabályszerű összehívásának kérdése.
 5. A napirend jóváhagyása.
 6. Éves tevékenységi jelentés.
 7. Éves gazdasági jelentés.
 8. A könyvvizsgáló jelentése.
 9. A tevékenységi jelentés és a gazdasági zárszámadás jóváhagyása.
 10. A vezetőség felmentésének kérdése.
 11. A jelölőbizottság javaslatának ismertetése és a jelöltek számbavétele.
 12. Az elnökjelöltek bemutatkozása.
 13. Az LMKF vezetőség elnökének közvetlen közgyűlés általi megválasztása.
 14. A vezetőségi tagok megválasztása.
 15. A könyvvizsgáló, pót-könyvvizsgáló és a jelölőbizottság megválasztása.
 16. Javaslat a következő működési év munkatervére és költségvetésére.
 17. A következő naptári évre vonatkozó tagdíj nagyságának megszabása.
 18. A vezetőséghez benyújtott javaslatok és egyéb olyan ügyek megtárgyalása, amelyek legkésőbb két (2) héttel a közgyűlés előtt jutottak a vezetőség kezébe.
 19. Egyéb kérdések és általános vita.
 20. A gyűlés berekesztése.

Figyelemfelhívás: Írásbeli javaslatokat és indítványokat legkésőbb két (2) héttel a közgyűlés előtt kell eljuttatni a vezetőséghez.

A közgyűlés az egyesület legfőbb határozathozó szerve, amelyen minden jelenlévő érvényes tagsággal bíró nagykorú személy egy szavazattal rendelkezik. Akadályoztatás esetén a távol levő tag írásbeli felhatalmazással láthat el más tagot, aki őt a szavazásnál képviseli.

A 2017. tárgyévre befizetett egyesületi tagság 2017. december 31-ig érvényes.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A közgyűlésen való részvételnek nem feltétele az előzetes tagság, de szavazati joggal csak az rendelkezik, aki már a 2018-as (!) tárgyévre is befizette a tagdíjat.

Barátságos üdvözlettel a vezetőség nevében,

Erdei Borbála (LMKF titkár)  Lund, 2018. február 1.

Tisztújító Közgyülés 2018_Regisztráció