Lundi Magyar Kultúrfórum 2019-es évi közgyűlése


Napirendi pontok:

 1. A gyűlés megnyitása
 2. Gyűlésvezető elnök, titkár és két jegyzőkönyvhitelesítő (egyben szavazatszámláló) megválasztása
 3. A jelenlévő tagok névsorbavétele és a választói névjegyzék jóváhagyása
 4. A gyűlés szabályszerű összehívásának kérdése
 5. A napirend jóváhagyása
 6. Éves tevékenységi jelentés
 7. Éves gazdasági jelentés
 8. A tevékenységi jelentés és a gazdasági zárszámadás jóváhagyása
 9. A könyvvizsgáló jelentése
 10. A vezetőség anyagi felelőség aluli felmentésének kérdése
 11. Javaslat a következő működési év munkatervére és költségvetésére
 12. A következő naptári évre vonatkozó tagdíj nagyságának megszabása
 13. A vezetőséghez benyújtott javaslatok és egyéb olyan ügyek megtárgyalása, amelyek legkésőbb két (2) héttel a közgyűlés előtt jutottak a vezetőség kezébe
 14. Egyéb kérdések és általános vita
 15. A gyűlés berekesztése

Figyelemfelhívás:

 

Írásbeli javaslatokat és indítványokat legkésőbb két (2) héttel a közgyűlés előtt kell eljuttatni a vezetőséghez.

 

A közgyűlés az egyesület legfőbb határozathozó szerve, amelyen minden jelenlévő érvényes tagsággal bíró nagykorú személy egy szavazattal rendelkezik. Akadályoztatás esetén a távol levő tag írásbeli felhatalmazással láthat el más tagot, aki őt a szavazásnál képviseli.

A 2018. tárgyévre befizetett egyesületi tagság 2018. december 31-ig érvényes.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A közgyűlésen való részvételnek nem feltétele az előzetes tagság, de szavazati joggal csak az rendelkezik, aki már a 2019-es (!) tárgyévre is befizette a tagdíjat.